1669389516307.jpg
25/11/2022 0 776
Nội dung Mục lục Tập 6 số 12 tháng 12.2022
Thẻ: Toán đố
166938988379.jpg
25/11/2022 0 1.234
P661. (Mức B) Một xấp tiền giấy có 120 tờ tiền, gồm các tờ tiền với mệnh giá 10.000 đồng, 50.000 đồng, và 100.000 đồng.
Thẻ: Toán đố
1672387972260.jpg
30/12/2022 0 1.721
P671. (Mức B) Một hình chữ nhật được chia thành 9 hình chữ nhật con như hình vẽ. Số ghi ở giữa mỗi hình chữ nhật con
Thẻ: Toán đố
1677656081138.jpg
01/03/2023 0 1.238
P684. (Mức B) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho một đường “trái tim” như hình dưới đây. Biết rằng, điểm
Thẻ: Toán đố
1679980601909.jpg
28/03/2023 0 1.422
P699. (Mức A) Cho tam giác không cân ABC nội tiếp đường tròn (O) và có hai đường cao BE,CF cắt nhau tại H.
Thẻ: Toán đố
1685750023602.jpg
03/06/2023 0 1.054
Nội dung Mục lục Tập 7 số 6 tháng 6.2023
Thẻ: Toán đố
1685750176388.png
03/06/2023 0 1.310
P711. (Mức B) Bác An có 6 tấm thẻ A, B, C, D, E, F. Bác ghi các số nguyên dương 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên mỗi tấm thẻ, sao cho mỗi thẻ được ghi một số và không có hai thẻ nào có số giống nhau...
Thẻ: Toán đố
1691643762431.jpg
10/08/2023 0 899
P721. (Mức B) Trên mỗi cạnh của hình vuông, bạn An viết một số nguyên dương. Sau đó, tại mỗi đỉnh của hình vuông đó, bạn An viết số là tích của hai số được
Thẻ: Toán đố
1693209773836.jpg
28/08/2023 0 1.392
P731. (Mức B) Ghép 9 hình vuông thành một hình chữ nhật như ở hình dưới đây. Biết rằng, hình vuông màu đen có cạnh bằng 1. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ
Thẻ: Toán đố
1696927843546.jpg
10/10/2023 0 126
Để điều tra một vụ án về kinh tế, Thám tử Xuân Phong cần thẩm vấn các đại diện của hai công ty vốn cạnh tranh kịch liệt với nhau là Sungsang và TungTeng.
Thẻ: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên