1626405991426.jpg
16/07/2021 0 940
Phá hủy vị trí nhập thành của vua đối phương luôn được coi là yếu tố then chốt để quyết định sự thành công khi tấn công vua. Trong số này và các số tiếp theo chúng xin trình bày một số đòn chiến thuật cơ bản. Bài viết sẽ bao gồm ba phần. Thí tượng phá mặt
Thẻ: Góc cờ
1650878921224.png
25/04/2022 0 17.731
LTS. Cờ Vua có “duyên nợ” với Toán ngay từ khi mới ra đời: chắc các bạn còn nhớ câu chuyện Đức Vua đồng ý thưởng cho người nghĩ ra bàn cờ theo cách: bỏ vào ô thứ nhất 1 hạt thóc, ô thứ hai 2 hạt, ô thứ ba 4 hạt. . . .
Thẻ: Góc cờ
1657872060809.png
15/07/2022 0 913
Một trong những tiêu chuẩn rõ ràng và thực tế nhất để phân định thắng bại trong mỗi ván đấu là bắt được Tướng đối phương (chiếu bí hoặc khóa cho đối phương hết nước đi). Muốn thực hiện được điều này,
Thẻ: Góc cờ
1666757046379.jpg
26/10/2022 0 773
Trong diễn biến của mỗi ván cờ, sau giai đoạn khai cuộc và trung cuộc với hàng loạt những nước cờ điều binh khiển tướng,
Thẻ: Góc cờ
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên