1645429809792.jpg
21/02/2022 0 17.996
Hai trăm năm trước, dịch tả đầu tiên đã khởi phát từ những đầm lầy ngập mặn đầy hổ sinh sống này. Nó bắt đầu năm 1817, khi công ty Đông Ấn đưa hàng nghìn nhân công vào sâu trong
Thẻ: Thống kê
1648456586981.jpg
28/03/2022 0 17.594
Khi một nhóm kế toán pháp lý bắt đầu sàng lọc các khoản tiền hoàn trả do một trung tâm quốc gia chăm sóc khách hàng cung cấp, thì có điều gì đó không đúng lắm xảy ra
Thẻ: Thống kê
1650265361224.jpg
18/04/2022 0 17.591
Tháng 10 năm 1854, 39 y tá tình nguyện, dẫn đầu bởi một phụ nữ tên là Florence Nightingale, khi đó 34 tuổi, đến doanh trại của quân đội Anh tại Scutari
Thẻ: Thống kê
1653894671925.jpg
30/05/2022 0 1.249
Trong những số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về vai trò của thống kê trong nghiên cứu về dịch tả2 , hay dùng Toán học để chứng minh hiệu quả của việc chủng ngừa
Thẻ: Thống kê
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên