- Đặt mua dài hạn năm 2023:

317337141_2997266623908066_847354537766471861_n

 

- Đặt mua các số đã phát hành trực tiếp với Tòa soạn:

1

Đặt mua trọn bộ trên shopee sẽ được hưởng ưu đãi: Shopee: https://shopee.vn/tapchipi

 

Các cách đặt mua Tạp chí Pi:

1- Tại bưu điện gần nhất, mã Tạp chí Pi: C057 

2- Trực tiếp: 

- Email: vanphong01.pi@gmail.com với những thông tin sau:

+ Họ và tên, số điện thoại người đặt tạp chí

+ Họ và tên, số điện thoại người nhận tạp chí (nếu khác với người đặt)

+ Địa chỉ nhận Tạp chí

+ Thanh toán vào tài khoản: 

  •  Tên Tài khoản: Tạp chí Pi
  •  Số Tài khoản  : 0851000012293
  •  Tại ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh Hà Thành
  •  Nội dung chuyển khoảnHo Ten SDT đat mua Pi... (số Pi cụ thể)

- Qua Fanpage Pi của bạn.

Các thông tin khiếu nại:

Vui lòng liên hệ mail: vanphong01.pi@gmail.com 
Hoặc hotline: 024 32151407.

Thành viên hiện tại : 1200 thành viên