Tổng biên tập:

Hà Huy Khoái

Phó Tổng biên tập:

Ngô Bảo Châu 

Trần Nam Dũng 

Nguyễn Thị Lê Hương (kiêm Thư ký tòa soạn)

Nguyễn Khắc Minh (kiêm Trưởng ban Biên tập)

Các thành viên:

Phạm Huy Điển

Nguyễn Thành Nam

Trần Văn Nhung

Nguyễn Duy Thái Sơn

Chu Cẩm Thơ

Ngô Việt Trung

Vũ Hà Văn

Nguyễn Ái Việt

Lê Anh Vinh

 

 

 

 

 

 

Thành viên hiện tại : 4020 thành viên