1645430229475.jpg
21/02/2022 0 386
Mục đích của bài viết ngắn này là giải thích chứng minh công thức Euler. Công cụ cơ bản của chúng ta là lý thuyết phương trình vi phân. Mục đích thật của bài viết là để giới thiệu với bạn đọc một vài kiến thức sơ khởi của lý thuyết phương trình vi phân th
Thẻ: Giải tích
1647330133824.jpg
15/03/2022 0 295
Có lẽ với nhiều bạn đọc bài toán sau rất quen thuộc: Đầu năm học, mẹ định tặng cho ba anh em mười cuốn vở mới. Hỏi có bao nhiêu cách tặng, biết rằng hai cách tặng là khác nhau nếu
Thẻ: Giải tích
1656995680767.jpg
05/07/2022 0 268
1. Bài toán tốc độ 1.1. Tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình là khái niệm đã được học ở cấp trung học cơ sở. Quy tắc xác định rất đơn giản
Thẻ: Giải tích
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên