1645430229475.jpg
21/02/2022 0 1.072
Mục đích của bài viết ngắn này là giải thích chứng minh công thức Euler. Công cụ cơ bản của chúng ta là lý thuyết phương trình vi phân. Mục đích thật của bài viết là để giới thiệu với bạn đọc một vài kiến thức sơ khởi của lý thuyết phương trình vi phân th
Thẻ: Giải tích
1647330133824.jpg
15/03/2022 0 828
Có lẽ với nhiều bạn đọc bài toán sau rất quen thuộc: Đầu năm học, mẹ định tặng cho ba anh em mười cuốn vở mới. Hỏi có bao nhiêu cách tặng, biết rằng hai cách tặng là khác nhau nếu
Thẻ: Giải tích
1656995680767.jpg
05/07/2022 0 1.084
1. Bài toán tốc độ 1.1. Tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình là khái niệm đã được học ở cấp trung học cơ sở. Quy tắc xác định rất đơn giản
Thẻ: Giải tích
1666165536497.jpg
19/10/2022 0 701
2. Khảo sát một hàm số bằng đạo hàm Hàm số là công cụ toán học để mô tả sự biến thiên của các đại lượng. Trong cuộc sống cũng như trong khoa học
Thẻ: Giải tích
1670397435192.jpg
07/12/2022 0 752
Số π là một trong những hằng số độc đáo và đặc biết nhất của Toán học. Xuất phát từ hình học như tỷ số giữa chu vi và đường kính của một đường tròn...
Thẻ: Giải tích
1670901513962.jpg
13/12/2022 0 833
3.Một số ứng dụng của đạo hàm Trong phần thứ ba này chúng ta sẽ thảo luận về một số ứng dụng của đạo hàm bậc nhất và bậc hai vào việc xấp xỉ hàm số, khảo sát hàm lồi và tính giới hạn thông qua quy tắc
Thẻ: Giải tích
1678692696119.jpg
13/03/2023 0 709
Chúng ta đều biết định nghĩa số π, bằng chu vi đường tròn chi cho đường kính. Thế nhưng với định nghĩa đó, làm sao ta suy ra được ...
Thẻ: Giải tích
1702352662288.jpg
12/12/2023 0 552
Khái niệm chuỗi hội tụ tuyệt đối là một trong những trụ cột của giải tích cổ điển. Ta có thể thao tác vơi các chuỗi hội tụ tuyệt đối hoàn toàn như với các tổng hữu hạn, chẳng hạn ta có thể...
Thẻ: Giải tích
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên