1645430229475.jpg
21/02/2022 0 176
Mục đích của bài viết ngắn này là giải thích chứng minh công thức Euler. Công cụ cơ bản của chúng ta là lý thuyết phương trình vi phân. Mục đích thật của bài viết là để giới thiệu với bạn đọc một vài kiến thức sơ khởi của lý thuyết phương trình vi phân th
Thẻ: Giải tích
1647330133824.jpg
15/03/2022 0 108
Có lẽ với nhiều bạn đọc bài toán sau rất quen thuộc: Đầu năm học, mẹ định tặng cho ba anh em mười cuốn vở mới. Hỏi có bao nhiêu cách tặng, biết rằng hai cách tặng là khác nhau nếu
Thẻ: Giải tích
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên