1610893593961.jpg
17/01/2021 0 975
Cuốn sách năm 1855 của John Snow đánh dấu sự ra đời của dịch tễ học hiện đại, trong đó việc nghiên cứu nguồn gốc và sự lan truyền của dịch bệnh được dựa trên cơ sở thống kê. Hai dẫn chứng quan trọng cho cuốn sách bao gồm vòi bơm nước Broad Street năm 1854
Thẻ: Xác suất
1622714692233.png
03/06/2021 0 1.383
1. Dịch đậu mùa ở châu Âu Đậu mùa là một căn bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc nhiều di chứng như mù lòa. Căn bệnh đậu mùa đã có mặt ở châu Âu từ thời Trung Cổ, tuy nhiên một chủng bệnh mạnh hơn xuất hiện vào...
Thẻ: Xác suất
1637632966875.jpg
23/11/2021 0 1.204
Bài báo này trình bày với bạn đọc bài giảng về xác suất tại Câu lạc bộ Toán Unicorn, do Viện Toán học tổ chức.
Thẻ: Xác suất
1670397769395.jpg
07/12/2022 0 1.446
Bài toán cây kim của Buffon vẫn luôn xuất hiện trong sách giáo khoa toán dưới dạng một phương pháp để tính số π.
Thẻ: Xác suất
17210314171000.jpg
15/07/2024 0 77
Ngày nay, các quá trình ngẫu nhiên diễn ra xung quanh chúng ta. Đó có thể là diễn biến của thời tiết, giá cổ phiếu...
Thẻ: Xác suất
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên