1504758187244.jpg
21/08/2017 1 2.446
Mục Quán Toán dành tặng các bạn bài toán vui sau đây
Thẻ: Toán đố
1584335175776.jpg
16/03/2020 0 1.549
1. Cô giáo viết hết lên bảng một số tự nhiên khác 0. Helen nhận thấy rằng số đó gấp năm lần chữ số hàng đơn vị của nó. Em có biết cô giáo đã viết lên bảng số nào không?
Thẻ: Toán đố
1586936409322.png
16/03/2020 0 1.316
P23. Bạn Pi ghi lên giấy các số nguyên dương theo quy tắc sau: Lần 1, ghi một số nguyên dương tùy; từ lần thứ hai, nếu trên giấy có số a thì được phép ghi thêm các số b mà a+b+1 là ước của...
Thẻ: Toán đố
1586848707953.jpg
09/04/2020 0 2.433
(Mức B) Trong tủ lạnh có một số quả trứng. Người ta nhận thấy rằng, nếu bỏ đi một quả trứng thì số trứng còn lại trong tủ lạnh có thể chia đều vào trong hai, ba, bốn hoặc năm giỏ đựng trứng (số trứng trong các giỏ bằng nhau). Tuy nhiên để chia đều vào bảy
Thẻ: Toán đố
1586848031454.jpg
10/04/2020 0 1.759
(Mức B) Trên hành tinh Kỳ Ảo, mỗi bạn wico hoặc có sừng hoặc có cánh, hoặc có cả sừng lẫn cánh. Theo thống kê trong số các wico có sừng thì 25% là có cánh. Trong số các wico có cánh thì 10% là có sừng. Ngoài ra, người ta biết rằng tổng số wico trên hành..
Thẻ: Toán đố
1595039471694.jpg
18/07/2020 0 1.609
P421. (Mức B) Bạn Pi có một túi đựng các viên bi đỏ và bi xanh. Biết rằng số bi đó có thể chia thành hai đống với số lượng bi bằng nhau sao cho: Số bi đỏ ở đống thứ nhất bằng 1/5 số bi xanh ở đống thứ hai. Số bi đỏ ở đống thứ hai bằng 1/8 số bi xanh ở
Thẻ: Toán đố
1597810891183.jpg
19/08/2020 0 1.114
P42. Hỏi có thể chọn ra tối đa bao nhiêu số từ 2017 số nguyên dương đầu tiên, sao cho tổng lập phương của hai số bất kì trong các số được chọn ra là một số không chia hết cho 4?
Thẻ: Toán đố
1599109254130.jpg
03/09/2020 0 1.416
P431. (Mức B) Nhân dịp khai giảng, bác trưởng ban phụ huynh lớp 7A trích ra một số tiền để mua 36 suất quà tặng cho các bạn trong lớp. Không may là trên đường về, bác đánh mất hóa đơn. Tuy nhiên bác vẫn nhớ rằng tổng số tiền phải chi là một số có sáu chữ
Thẻ: Toán đố
1602061567120.jpg
07/10/2020 0 1.222
P441. (Mức B) Ngày sinh và tháng sinh của bạn Pi là các số có hai chữ số. Biết rằng ngày sinh của Pi là một số chẵn, và nếu cộng ngày sinh và tháng sinh của Pi thì ta được một số lập phương. Hỏi sinh nhật bạn Pi là ngày nào?
Thẻ: Toán đố
1609909448721.jpg
06/01/2021 0 2.993
P471. (Mức B) Mỗi số nguyên từ 1 đến 100 được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Biết rằng số 1 và số 100 có màu đỏ, số 11 và số 20 có màu xanh. Chứng minh rằng có hai số được tô màu xanh mà tổng của chúng bằng tổng của hai số được tô màu đỏ nào đó.
Thẻ: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên