158555624913.jpg
30/03/2020 0 1.339
Định nghĩa: Số nguyên dương n được gọi là số đồng dư nếu tồn tại tam giác vuông có cạnh với số đo hữu tỷ và diện tích bằng n. Như vậy, Zagier đã chỉ ra rằng 157 là một số đồng dư. Ta có thể chỉ thêm nhiều số đồng dư...
Thẻ: Số học
1599555348727.jpg
08/09/2020 0 1.495
Trong phần 1 và 2, chúng tôi đã trình bày một cách tiếp cận định lý Permat nhỏ, một cách chứng minh định lý đó và một cách chứng minh định lý Euler - một khái quát của nó. Trong phần này, chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về một cách tiếp cận khác, mà....
Thẻ: Số học
1622448725830.jpg
31/05/2021 0 18.448
Trước hết, tôi xin nhắc lại, không chứng minh, một kết quả quen thuộc về số mũ trong phân tích chuẩn của số nguyên dương n > 1, sẽ được sử dụng trong bài viết này. Đó là Bổ đề LTE (Lifting The Exponent Lemma; tiếng Việt: Bổ đề nâng - BBT)
Thẻ: Số học
1625043893360.jpg
30/06/2021 0 1.099
Đồng dư là một khái niệm Toán học cơ bản, đơn giản và sơ cấp. Nó thường được giảng dạy ngay từ cấp THCS. Đó cũng là khuôn khổ để phát biểu và chứng minh một trong những định lý Toán học thực sự đầu tiên mà học sinh được học, đó là định lý Fermat nhỏ...
Thẻ: Số học
1647329751426.jpg
15/03/2022 0 677
Nguyên lý Dirichlet về những chiếc hộp và những quả bóng thường được phát biểu như sau: Nếu (n+1) quả bóng được xếp vào n chiếc hộp, thì ít nhất một chiếc hộp phải có nhiều hơn một quả bóng.
Thẻ: Số học
1649733172281.png
12/04/2022 0 17.772
Các em có biết tam giác dưới đây không? Một số bạn hẳn đã nhận ra đó là tam giác Pascal (tam giác này được đặt tên theo tên nhà toán học người Pháp Blaise Pascal
Thẻ: Số học
1655973156547.jpg
23/06/2022 0 1.734
Lời tòa soạn. Như bạn đọc đã biết, vừa qua, Tạp chí Pi, với sự phối hợp của Khoa Toán–Tin học, trường Đại học KHTN, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh và Trung tâm Quốc tế Đào tào và Nghiên cứu Toán học, Viện Toán học, đã tổ chức thành công kỳ thi..
Thẻ: Số học
1655975478890.jpg
23/06/2022 0 826
Mặc dù đã được các nhà toán học quan tâm từ thời cổ đại, ngày nay các số nguyên tố vẫn còn nguyên sự quyến rũ.
Thẻ: Số học
1664786077975.jpg
03/10/2022 0 715
Trong trường hợp bán kính z là một số nguyên, điểm thuộc đường tròn với tọa độ nguyên..
Thẻ: Số học
1670901150841.jpg
13/12/2022 0 391
A sequence is an enumerated collection of objects (numbers, letters, functions, etc.) in which repetitions are allowed and the order
Thẻ: Số học
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên