1637027989118.png
16/11/2021 0 673
Cũng như quan niệm thông thường đối với chu kỳ năm, thì tháng thường được hiểu là “chu kỳ Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất”.Và cũng như vấn đề gặp phải đối với năm, đơn vị tháng để tính lịch lại rất khác so với định nghĩa trên.
Thẻ: Thiên Văn
1648195682811.jpg
25/03/2022 0 542
Ngày và đêm là hiện tượng tự nhiên quen thuộc có nguyên nhân từ chuyển động tự quay của Trái Đất.
Thẻ: Thiên Văn
1650943317758.jpg
26/04/2022 0 17.490
Như đã biết ở kỳ trước, khái niệm “ngày” chính là để chỉ ngày mặt trời trung bình (NMTTB). Ngày này được chia làm 24 giờ và tiếp đó là phút và giây.
Thẻ: Thiên Văn
1658216299805.jpg
19/07/2022 0 560
“Vũ trụ” là từ ghép của Vũ (khắp cả không gian) và Trụ (suốt cả thời gian), dùng để chỉ tất thảy không thời gian và vạn vật chứa trong đó. Khoảng cách giữa các thiên thể là rất lớn so với kích thước trên Trái Đất...
Thẻ: Thiên Văn
1666757995126.jpg
26/10/2022 0 347
Nhật thực xảy ra khi bóng Mặt Trăng đổ lên ít nhất một điểm trên Trái Đất . Bóng Mặt Trăng gồm hai vùng, ở vùng bóng tối...
Thẻ: Thiên Văn
1672135850620.jpg
27/12/2022 0 598
Cùng với nhật thực, một hiện tượng thiên văn lý thú khác cũng thường gặp là nguyệt thực. Nó diễn ra khi Mặt Trăng đi vào bóng của Trái Đất và bị che khuất một phần hoặc toàn bộ khỏi ánh sáng Mặt Trời..
Thẻ: Thiên Văn
1706675566192.jpg
31/01/2024 0 187
Trong văn minh Trung Hoa , vua là Thiên tử , nhận Mệnh trời nên lúc nào có thiên thực tất phải biết mà báo trước cho dân trong lịch. Các nghi lễ của triều đình...
Thẻ: Thiên Văn
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên