1637027989118.png
16/11/2021 0 215
Cũng như quan niệm thông thường đối với chu kỳ năm, thì tháng thường được hiểu là “chu kỳ Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất”.Và cũng như vấn đề gặp phải đối với năm, đơn vị tháng để tính lịch lại rất khác so với định nghĩa trên.
Thẻ: Thiên Văn
1648195682811.jpg
25/03/2022 0 132
Ngày và đêm là hiện tượng tự nhiên quen thuộc có nguyên nhân từ chuyển động tự quay của Trái Đất.
Thẻ: Thiên Văn
1650943317758.jpg
26/04/2022 0 17.072
Như đã biết ở kỳ trước, khái niệm “ngày” chính là để chỉ ngày mặt trời trung bình (NMTTB). Ngày này được chia làm 24 giờ và tiếp đó là phút và giây.
Thẻ: Thiên Văn
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên