1637027989118.png
16/11/2021 0 31
Cũng như quan niệm thông thường đối với chu kỳ năm, thì tháng thường được hiểu là “chu kỳ Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất”.Và cũng như vấn đề gặp phải đối với năm, đơn vị tháng để tính lịch lại rất khác so với định nghĩa trên.
Thẻ: Thiên Văn
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên