Một số đòn thí quân cơ bản trong tấn công vua khi vua nhập thành (I), đòn thí tượng phá mặt thành
16/07/2021 0 941

Pi 7-62Pi 7-63

Tác giả: Bùi Vinh
Thẻ: Góc cờ
Mới Nhất
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên