1611801920694.png
28/01/2021 0 698
LTS. Ở trường, ở lớp, và ngay cả ... ở nhà, các bé đã được dạy về cách dùng sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài tập toán. Nhưng, vì sao lại dùng sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài tập ấy nhỉ? Các bé đã thành thục kĩ năng vẽ sơ đồ đoạn thẳng chưa?
Thẻ: Toán đố
1622794811451.jpg
04/06/2021 0 2.490
P511.(MứcB)Một quán giải khát có 6 bình đựng nước hoa quả, trong đó có 1 bình nước Mơ, các bình còn lại đựng nước Dâu và nước Sấu. Thể tích nước hoa quả trong các bình là 15ℓ, 16ℓ, 18ℓ, 19ℓ, 20ℓ, 31ℓ.
Thẻ: Toán đố
1625043111434.jpg
30/06/2021 0 642
Anh chàng Pi tất nhiên có giác quan rất siêu việt. Có lần, nhờ giác quan thứ Pi, anh ta chợt nhận ra đang đứng bên trong một đa giác lồi có 2020 cạnh, mà trên mỗi đỉnh của đa giác có một cô Vy đang ngồi.
Thẻ: Toán đố
1627369426855.jpg
27/07/2021 0 4.186
P524. (Mức B) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), và có các góc B, C là góc nhọn. Trên cạnh BC, lấy điểm M sao cho: đường trung trực củaBM cắt cạnhAB, và gọi N là giao điểm; đường trung trực củaCM cắt cạnh AC, và gọi P là giao điểm....
Thẻ: Toán đố
1630606490819.jpg
03/09/2021 0 2.873
P532. (Mức B) Trên một mảnh đất, bác Pi dành 800m2 để rào lại, làm một mảnh vườn có hình chữ nhật, sao cho phần mặt tiền của mảnh vườn đó, có độ dài là một số nguyên dương (tính theo đơn vị mét). Biết rằng, mức chi phí để làm mỗi mét hàng rào mặt tiền là
Thẻ: Toán đố
1635834207198.png
02/11/2021 0 500
Bao Thanh thiên ở phủ Khai Phong sở dĩ có thể dẹp yên được loạn đảng, trên giữ phép nước, dưới yên lòng dân không chỉ nhờ ở tài năng của bản thân, mà còn có sự hỗ trợ của Công Tôn Sách, Triển Chiêu...
Thẻ: Toán đố
1635840471567.jpg
02/11/2021 0 2.351
P553. (Mức B) Một bức tường hình vuông được ốp vừa khít bởi các viên gạch hình chữ nhật có kích thước 7cm × 13cm (các viên gạch không bị cắt ra, không bị sứt mẻ khi ốp) sao cho tất cả các cạnh có độ dài 7cm song song với chiều ngang của bức tường và...
Thẻ: Toán đố
1639368074975.png
13/12/2021 0 1.520
P561. (Mức B) Một lớp học có 40 học sinh; trong đó có 25 bạn thích môn Toán, 20 bạn thích môn Ngoại ngữ, và số bạn không thích môn nào trong hai môn đó bằng một nửa số học sinh thích cả hai môn.
Thẻ: Toán đố
1642393740282.jpg
17/01/2022 0 1.561
P575. (Mức B) Cho tam giác nhọn ABC, có đường tròn nội tiếp (I)tiếp xúc với các cạnh AC,AB tương ứng tại E,F. P là điểm thay đổi trên đường tròn (I), và nằm trong tam giác AEF (P khác E,F).
Thẻ: Toán đố
1645430637851.jpg
21/02/2022 0 418
1. Tuổi của An nhiều hơn tuổi của Bình là 3. Tuổi của Nguyên nhân với tuổi của Bình lớn hơn tuổi của An nhân với tuổi của Bình là 9. Hỏi tuổi của An nhiều hơn tuổi của Nguyên là bao nhiêu?
Thẻ: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên