1645506797890.png
22/02/2022 0 1.515
P582.(MứcB) Bạn Tâm nghĩ trong đầu một số nguyên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 26. Bạn An hỏi bạn Tâm ba câu hỏi sau, về số mà bạn Tâm nghĩ: – Số đó có phải là số chính phương không?..
Thẻ: Toán đố
1648545015482.jpg
29/03/2022 0 1.253
P591. (Mức B) Xét bốn số thực phân biệt có tính chất: mỗi số 189, 264, 287, 320 đều là tổng của hai trong bốn số ấy. Hỏi, tổng của bốn số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu?
Thẻ: Toán đố
1649144722226.jpg
05/04/2022 0 404
1. Nhân dịp đầu năm, cô giáo bỏ 2 tờ 100 nghìn, 8 tờ 50 nghìn và 2 tờ 20 nghìn vào các phong bao lì xì, mỗi bao chứa một tờ tiền. Cô cho 4 bạn tổ trưởng chọn ngẫu nhiên
Thẻ: Toán đố
1653895493387.png
30/05/2022 0 431
1.Trong một kỳ nghỉ hè, Tâm và Bảo cùng đi du lịch trên một chuyến tàu hỏa. Hai toa mà họ ngồi là các toa liền kề nhau.
Thẻ: Toán đố
1656560006272.jpg
30/06/2022 0 466
cáo về một cuộc họp vô cùng lạ lùng của người dân ở một làng nọ. Qua điều tra thám tử biết rằng tất cả người dân ở làng đó được chia thành hai nhóm người:
Thẻ: Toán đố
1659580969984.png
04/08/2022 0 1.399
P621. (Mức B) Xét ba số nguyên tố có tổng bằng 242. Hỏi, tích của chúng lớn nhất bằng bao nhiêu?
Thẻ: Toán đố
1661846724226.jpg
30/08/2022 0 1.260
P631. (Mức B) Các số tự nhiên, bắt đầu từ 20, được viết liên tiếp nhau thành một hàng ngang, như sau: 2021222324252627. . . .
Thẻ: Toán đố
1664524789109.jpg
30/09/2022 0 1.457
P641. (Mức B) Tại mỗi đỉnh của một đa giác lồi 18 cạnh ở hình dưới đây, người ta ghi một số, sao cho số được ghi ở mỗi đỉnh bằng tổng hai số được ghi ở hai đỉnh kề với nó.
Thẻ: Toán đố
1665981515150.png
17/10/2022 0 302
1. Có 30 bạn học sinh tham gia một cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh. Các bạn lần lượt chọn các câu hỏi và trả lời theo thứ tự xếp hàng.
Thẻ: Toán đố
1666605943309.jpg
24/10/2022 0 1.291
P653. (Mức B) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là hình chiếu vuông góc của điểm B trên đường thẳng AC;
Thẻ: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên