Trò chuyện với Giáo sư Hoàng Tụy
01/03/2017 0 1.100
Nổi danh trong giới toán học thế giới và có vai tròn tiên phong xây dựng toán học trong nước, GS. Hoàng Tụy được chọn là nhân vật đầu tiên trong chuỗi đối thoại của tạp chí Pi.
Tags:
Đối thoại Toán học
29/12/2016 0 2.289
Bao gồm những bài phóng sự, những bài phỏng vấn về những con người cụ thể, những tấm gương trong việc học, dạy, nghiên cứu và truyền bá toán học.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên