Đối thoại Toán học
29/12/2016 0 2.260

Bao gồm những bài phóng sự, những bài phỏng vấn về những con người cụ thể, những tấm gương trong việc học, dạy, nghiên cứu và truyền bá toán học.

Tác giả: Nguyễn Thị Lê Hương
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên