Thách thức kỳ này tập 6 - số 10 tháng 10.2022
30/09/2022 0 1.586
P641. (Mức B) Tại mỗi đỉnh của một đa giác lồi 18 cạnh ở hình dưới đây, người ta ghi một số, sao cho số được ghi ở mỗi đỉnh bằng tổng hai số được ghi ở hai đỉnh kề với nó.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 9 tháng 9.2022
30/08/2022 0 1.380
P631. (Mức B) Các số tự nhiên, bắt đầu từ 20, được viết liên tiếp nhau thành một hàng ngang, như sau: 2021222324252627. . . .
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 7-8 tháng 8.2022
04/08/2022 0 1.519
P621. (Mức B) Xét ba số nguyên tố có tổng bằng 242. Hỏi, tích của chúng lớn nhất bằng bao nhiêu?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 6 tháng 6.2022
07/06/2022 0 1.810
P619. (Mức A) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), có trực tâm H. Gọi M là điểm chính giữa cung BAC của (O). Qua O kẻ đường thẳng song song với AM
Tags:
Thách thức kỳ này tập 6 - số 5 tháng 5.2022
29/04/2022 0 18.412
P601. (Mức B) Cho bảng 3×3, trong đó có điền các số 1,6,12, như ở hình dưới đây. Em hãy điền nốt vào mỗi ô chưa có số của bảng một số dương
Tags:
Thách thức kỳ này tập 6 - số 4 tháng 4.2022
29/03/2022 0 1.351
P591. (Mức B) Xét bốn số thực phân biệt có tính chất: mỗi số 189, 264, 287, 320 đều là tổng của hai trong bốn số ấy. Hỏi, tổng của bốn số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 3 tháng 3.2022
22/02/2022 0 1.629
P582.(MứcB) Bạn Tâm nghĩ trong đầu một số nguyên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 26. Bạn An hỏi bạn Tâm ba câu hỏi sau, về số mà bạn Tâm nghĩ: – Số đó có phải là số chính phương không?..
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 1-2 tháng 1.2022
17/01/2022 0 1.725
P575. (Mức B) Cho tam giác nhọn ABC, có đường tròn nội tiếp (I)tiếp xúc với các cạnh AC,AB tương ứng tại E,F. P là điểm thay đổi trên đường tròn (I), và nằm trong tam giác AEF (P khác E,F).
Tags: Toán đố
 Thách thức kỳ này tập 5 - số 12 tháng 12.2021
13/12/2021 0 1.637
P561. (Mức B) Một lớp học có 40 học sinh; trong đó có 25 bạn thích môn Toán, 20 bạn thích môn Ngoại ngữ, và số bạn không thích môn nào trong hai môn đó bằng một nửa số học sinh thích cả hai môn.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 5 - số 11 tháng 11.2021
02/11/2021 0 2.540
P553. (Mức B) Một bức tường hình vuông được ốp vừa khít bởi các viên gạch hình chữ nhật có kích thước 7cm × 13cm (các viên gạch không bị cắt ra, không bị sứt mẻ khi ốp) sao cho tất cả các cạnh có độ dài 7cm song song với chiều ngang của bức tường và...
Tags: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên