Thách thức kỳ này tập 6 - số 7-8 tháng 8.2022
04/08/2022 0 1.462
P621. (Mức B) Xét ba số nguyên tố có tổng bằng 242. Hỏi, tích của chúng lớn nhất bằng bao nhiêu?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 6 tháng 6.2022
07/06/2022 0 1.757
P619. (Mức A) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), có trực tâm H. Gọi M là điểm chính giữa cung BAC của (O). Qua O kẻ đường thẳng song song với AM
Tags:
Thách thức kỳ này tập 6 - số 5 tháng 5.2022
29/04/2022 0 18.370
P601. (Mức B) Cho bảng 3×3, trong đó có điền các số 1,6,12, như ở hình dưới đây. Em hãy điền nốt vào mỗi ô chưa có số của bảng một số dương
Tags:
Thách thức kỳ này tập 6 - số 4 tháng 4.2022
29/03/2022 0 1.313
P591. (Mức B) Xét bốn số thực phân biệt có tính chất: mỗi số 189, 264, 287, 320 đều là tổng của hai trong bốn số ấy. Hỏi, tổng của bốn số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 3 tháng 3.2022
22/02/2022 0 1.577
P582.(MứcB) Bạn Tâm nghĩ trong đầu một số nguyên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 26. Bạn An hỏi bạn Tâm ba câu hỏi sau, về số mà bạn Tâm nghĩ: – Số đó có phải là số chính phương không?..
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 1-2 tháng 1.2022
17/01/2022 0 1.643
P575. (Mức B) Cho tam giác nhọn ABC, có đường tròn nội tiếp (I)tiếp xúc với các cạnh AC,AB tương ứng tại E,F. P là điểm thay đổi trên đường tròn (I), và nằm trong tam giác AEF (P khác E,F).
Tags: Toán đố
 Thách thức kỳ này tập 5 - số 12 tháng 12.2021
13/12/2021 0 1.588
P561. (Mức B) Một lớp học có 40 học sinh; trong đó có 25 bạn thích môn Toán, 20 bạn thích môn Ngoại ngữ, và số bạn không thích môn nào trong hai môn đó bằng một nửa số học sinh thích cả hai môn.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 5 - số 11 tháng 11.2021
02/11/2021 0 2.456
P553. (Mức B) Một bức tường hình vuông được ốp vừa khít bởi các viên gạch hình chữ nhật có kích thước 7cm × 13cm (các viên gạch không bị cắt ra, không bị sứt mẻ khi ốp) sao cho tất cả các cạnh có độ dài 7cm song song với chiều ngang của bức tường và...
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 5 - số 10 tháng 10.2021
08/10/2021 0 1.437
P545. (Mức B) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi (T) là đường tròn đi qua các điểm A, B và tiếp xúc với BC. Trên cung lớn AB của (T) lấy điểm M. Gọi D là điểm đối xứng của B qua M. Đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD tại điểm thứ hai E
Tags:
Thách thức kỳ này tập 5 - số 9 tháng 9.2021
03/09/2021 0 2.969
P532. (Mức B) Trên một mảnh đất, bác Pi dành 800m2 để rào lại, làm một mảnh vườn có hình chữ nhật, sao cho phần mặt tiền của mảnh vườn đó, có độ dài là một số nguyên dương (tính theo đơn vị mét). Biết rằng, mức chi phí để làm mỗi mét hàng rào mặt tiền là
Tags: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên