Thách thức kỳ này tập 7 - số 4 tháng 4.2023
28/03/2023 0 149
P699. (Mức A) Cho tam giác không cân ABC nội tiếp đường tròn (O) và có hai đường cao BE,CF cắt nhau tại H.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 3 tháng 3.2023
01/03/2023 0 719
P684. (Mức B) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho một đường “trái tim” như hình dưới đây. Biết rằng, điểm
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 1-2 tháng 1.2023
30/12/2022 0 1.313
P671. (Mức B) Một hình chữ nhật được chia thành 9 hình chữ nhật con như hình vẽ. Số ghi ở giữa mỗi hình chữ nhật con
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 12 tháng 12.2022
25/11/2022 0 922
P661. (Mức B) Một xấp tiền giấy có 120 tờ tiền, gồm các tờ tiền với mệnh giá 10.000 đồng, 50.000 đồng, và 100.000 đồng.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 11 tháng 11.2022
24/10/2022 0 1.042
P653. (Mức B) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là hình chiếu vuông góc của điểm B trên đường thẳng AC;
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 10 tháng 10.2022
30/09/2022 0 1.220
P641. (Mức B) Tại mỗi đỉnh của một đa giác lồi 18 cạnh ở hình dưới đây, người ta ghi một số, sao cho số được ghi ở mỗi đỉnh bằng tổng hai số được ghi ở hai đỉnh kề với nó.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 9 tháng 9.2022
30/08/2022 0 1.048
P631. (Mức B) Các số tự nhiên, bắt đầu từ 20, được viết liên tiếp nhau thành một hàng ngang, như sau: 2021222324252627. . . .
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 7-8 tháng 8.2022
04/08/2022 0 1.140
P621. (Mức B) Xét ba số nguyên tố có tổng bằng 242. Hỏi, tích của chúng lớn nhất bằng bao nhiêu?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 6 tháng 6.2022
07/06/2022 0 1.434
P619. (Mức A) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), có trực tâm H. Gọi M là điểm chính giữa cung BAC của (O). Qua O kẻ đường thẳng song song với AM
Tags:
Thách thức kỳ này tập 6 - số 5 tháng 5.2022
29/04/2022 0 18.147
P601. (Mức B) Cho bảng 3×3, trong đó có điền các số 1,6,12, như ở hình dưới đây. Em hãy điền nốt vào mỗi ô chưa có số của bảng một số dương
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên