Thách thức kỳ này tập 8 - số 6 tháng 6.2024
07/06/2024 0 591
P811. (Mức B) Trên bảng có 23 số nguyên dương liên tiếp. Bạn Pi xoá đi một số, và nhận thấy tổng các số còn lại bằng 2024. Hỏi bạn Pi đã xoá đi số nào?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 8 - số 5 tháng 5.2024
08/05/2024 0 717
P801. (Mức B) Bác An có một mảnh đất hình chữ nhật kích thước 25 m × 35 m, trong đó có 3 khu vườn trồng hoa hình tròn có đường kính 5 m. Chứng minh rằng, cho dù 3 khu vườn đó ở vị trí nào trong mảnh đất,
Tags:
Thách thức kỳ này tập 8 - số 4 tháng 4.2024
01/04/2024 0 811
P791. (Mức B) Cho một nhóm 21 thành phố, mỗi thành phố đều có đường bay hai chiều tới ít nhất 3 thành phố khác. Chứng
Tags: Toán đố
Thách thức Toán học
08/03/2024 0 456
Thách thức toán học số 3 năm 2019
Tags:
Thách thức Toán học
27/02/2024 0 355
Thách thức toán học số 2 năm 2019
Tags:
Thách thức Toán học
23/02/2024 0 332
Thách thức toán học số 1 năm 2019
Tags:
Thách thức kỳ này tập 8 - số 3 tháng 3.2024
22/02/2024 0 876
P781. (Mức B) Chuẩn bị quà tặng cho nhân viên dịp Tết Giáp Thìn hai doanh nghiệp A và B đến một cơ sở sản xuất rượu vang để mua hàng...
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 8 - số 1-2 tháng 1.2024
08/01/2024 0 1.310
P771. (Mức B) Để chuẩn bị cho việc biên soạn đề thi Olympic các môn khoa học năm 2024, Ban tổ chức đã huy động một số giảng viên tham dự 10 cuộc họp...
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 12 tháng 12.2023
02/12/2023 0 1.287
P761.(MứcB)Mỗi bạnAn,Bình,Huệ,Nga đều có một khoản tiền tiết kiệm. Biết rằng, tiền tiết kiệm của tất cả các nhóm hai bạn...
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 11 tháng 11.2023
01/11/2023 0 1.308
P751. (MứcB) Người ta ghép khít năm hình chữ nhật bằng nhau với nhau, để được
Tags: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên