Một phiên bản của bài toán kinh điển về dãy Farey
21/12/2016 2 23.571
GS. Ngô Bảo Châu đóng góp một bài toán cho mục Thách thức toán học do anh Trần Nam Dũng chủ trì. Bài này liên quan đến điểm của lưới nguyên nằm trong hình lồi, cùng dạng với định lý Minkowski.
Tags:
Thách thức Toán học - Số 1
21/12/2016 0 2.186
Thách thức toán học sẽ là chuyên mục định kỳ của tạp chí Pi. Mỗi số, Ban biên tập sẽ tuyển chọn từ các đề Đề xuất ra 10 bài toán, trong đó có 4 bài toán đầu (từ P1 đến P4) dành cho cấp THCS và 6 bài toán sau (từ P5 đến P10) dành cho cấp THPT.
Tags:
Thành viên hiện tại : 4020 thành viên