Có một cách để gấp mọi thứ
16/04/2024 0 378
Dưới đây là cuộc nói chuyện với Erik Demaine về cách mà kỹ thuật gấp hình đã cách mạng hóa nghệ thuật và nghiên cứu như thế nào...
Tags:
Nước và những điều chưa biết. Kỳ 3: Giải thích các tính chất của nước
08/03/2024 0 181
úng ta đã biết có 3 loại liên kết hoá học, đó là liên kết kim loại (xuất hiện trong các kim loại, hợp kim)...
Tags:
Nước và những điều chưa biết. Kỳ II: Nguồn gốc của các tính chất của nước
27/02/2024 0 107
Ở trung học phổ thông, chúng ta đã được học các điện tử trong nguyên tử được phân bố thành các lớp và phân lớp. Kiến thức đó có được nhờ cơ học lượng tử...
Tags:
Nước và những điều chưa biết. Kỳ I: Các tính chất của nước
23/02/2024 0 129
Nước là một chất vô cùng quan trong trong đời sống chúng ta. Chiếm 70% diện tích bề mặt của Trái Đất và chiế 65% trọng lượng cơ thể con người.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên