Tạp chí Pi số 10
12/10/2017 0 1285
Đọc trực tuyến

PI, N-10. TOÁN HỌC, TỪ CỔ ĐIỂN ĐẾN HIỆN ĐẠI

Chuyên mục này giới thiệu phần tiếp theo bài viết “Lý thuyết nút và đa thức Jones”.
“…Theo truyền thuyết, ở thành phố Gordium (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ) khoảng thế kỷ 4 trước công nguyên có một nút buộc vào một bánh xe bò cổ, gọi là nút Gordian. Thực chất đây là một không-nút (tức là không thắt gì cả).
Tương truyền rằng ai tháo được nút này sẽ trở thành bá chủ châu Á. Vì vậy sau khi đánh chiếm Gordium, Alexander Đại Đế đã tìm mọi cách để tháo nút này, nhưng không thành công. Cuối cùng ông ta dùng gươm cắt đôi nút, và tuyên bố là đã thành công trong việc gỡ nút…”
Alexander Đại đế phải dùng gươm mới “tháo” được nút. Các nhà Toán học không cần đến gươm, họ dùng các bất biến, đa thức Jones và nhiều công cụ tô pô, đại số khác.

Pi 10-Bìa 1Pi 10-Bìa 2Pi 10-Bìa 3Pi 10-Bìa 4Pi 10-Bìa 5Pi 10- Bìa 6

Mới Nhất
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên