Tạp Chí Pi số 8
22/08/2018 0 3058
Đọc trực tuyến

00000001 (1)0001.00030004Pi số 8.2018 có gì hay? Trước hết, đó là bài Đặc số Euler và đồ thị phẳng của GS Ngô Bảo Châu, nhằm giới thiệu đến các bạn một vài khái niệm sơ khởi của Tôpô đại số, với các trình bày dung dị dễ hiểu.

Mục Toán học và đời sống kỳ này có bài về mối liên hệ giữa toán học và sự ra đời của bảo hiểm, với vai trò khởi đầu thú vị của nhà toán học, đồng thời là thủ tướng Hà Lan thời kỳ 1650-1672 (hình ảnh ông trên bìa cuốn Tạp chí đó bạn 

Mới Nhất
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên