Quán Toán của bạn
21/12/2016 0 1.627
Có bạn hỏi: chuyên mục “Quán Toán” thì nói cái gì? Tất nhiên ra quán cũng có nhu cầu nói, hoặc như ngôn ngữ ngày nay, là “chém gió”
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên