Voevodsky
07/11/2017 1 462
Cái chết đột ngột của Vladimir Voevodsky ở tuổi 51, vào ngày 30/9 vừa qua, đã làm cho cả cộng đồng toán học ngỡ ngàng và và để lại sự nuối tiếc khôn nguôi cho những người biết ông. Trong thời gian ba năm làm việc ở Viện Nghiên cứu cao cấp ở Princeton
CÁC SỐ LŨY THỪA LIÊN TIẾP
12/10/2017 0 768
Năm 1844 Tạp chí toán học nổi tiếng Journal f ¨ ur die reine und angewandte Mathematik (Tạp chí Toán học thuần tuý và ứng dụng) đăng một “công trình” đặc biệt: 7 dòng trích từ một bức thư của E. Catalan gửi ông Tổng biên tập: “Xin ông làm ơn công bố
CARDANO VÀ ARS MAGNA
21/06/2017 0 953
Phương trình bậc 3 và cuộc thách đố chấn động giới toán học
Tags: Toán học
Đời sống Toán học ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (tiếp theo và hết)
10/05/2017 0 761
Đây là bản dịch bài báo cáo của Grothendieck về chuyến đi thăm Việt Nam tháng 11/1967 được viết theo lời mời của Khoa Toán, Đại học Khoa học Paris: "La Vie Mathematique en République Démocratique du Vietnam..."
Tags: Toán học
Đời sống toán học ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
17/04/2017 0 665
Đây là bản dịch bài báo cáo của Grothendieck về chuyến đi thăm Việt Nam tháng 11/1967 được viết theo lời mời của Khoa Toán, Đại học Khoa học Paris: "La Vie Mathematique en République Démocratique du Vietnam..."
Tags:
Lê Văn Thiêm con người và sự nghiệp
15/03/2017 0 523
Sự phát triển của Toán học Việt Nam, và của khoa học cơ bản Việt Nam nói chung từ sau Cách mạng Tháng Tám mang đậm dấu ấn của Giáo sư Lê Văn Thiêm. Ông thuộc vào số những con người không lặp lại của Lịch sử.
Tags:
Những phụ nữ kiệt xuất của Toán học
01/03/2017 0 748
Hypatia thành Alexandria được coi là người phụ nữ đầu tiên có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Toán học.
Tags:
Laurent Schwartz (5/3/1915- 4/7/2002)
01/03/2017 0 828
“Tôi là nhà toán học. Toán học đầy ắp cuộc đời tôi". Laurent Schwartz viết như vậy trong lời mở đầu cuốn hồi ký của ông.
Tags:
Vài nét về lịch sử Toán học Việt Nam
01/03/2017 0 1.334
Cho đến nay, có rất ít công trình nghiên cứu về lịch sử toán học Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta cần đầu tư thích đáng cho việc tìm hiểu lịch sử toán học, cũng như lịch sử khoa học tự nhiên Việt Nam.
Tags:
Lịch sử Toán học
29/12/2016 0 1.539
Phân tích xuất xứ các khái niệm, định lý Toán học, sự phát sinh và phát triển của các ý tưởng, các xu hướng trong Toán học. Chuyên mục này sẽ được làm sinh động hơn bởi những câu chuyện về những nhà Toán học nổi tiếng.
Tags:
Thành viên hiện tại : 4020 thành viên