Thách thức kỳ này tập 1 - số 3 năm 2017
30/03/2020 0 5.087
P33. Hỏi, trên mặt phẳng, có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác mà hai tam giác bất kì (trong số đó) đều có đúng một đỉnh chung và không có điểm nào là đỉnh chung của tất cả các tam giác được vẽ?
Tags:
Thách thức kỳ này tập 1 - số 1 năm 2017
17/03/2020 0 1.221
P12. Cho hai điểm M,N tương ứng nằm trên các cạnh AC, AB của tam giác ABC. Giả sử BM,CN cắt nhau tại P. Biết diện tích các tam giác BPN, BPC, CPM lần lượt là 3,4,5 (đơn vị diện tích). Hãy tính diện tích tam giác ABC.
Tags:
Thách thức kỳ này tập 1 - số 2 năm 2017
16/03/2020 0 1.316
P23. Bạn Pi ghi lên giấy các số nguyên dương theo quy tắc sau: Lần 1, ghi một số nguyên dương tùy; từ lần thứ hai, nếu trên giấy có số a thì được phép ghi thêm các số b mà a+b+1 là ước của...
Tags: Toán đố
Một phiên bản của bài toán kinh điển về dãy Farey
21/12/2016 2 24.985
GS. Ngô Bảo Châu đóng góp một bài toán cho mục Thách thức toán học do anh Trần Nam Dũng chủ trì. Bài này liên quan đến điểm của lưới nguyên nằm trong hình lồi, cùng dạng với định lý Minkowski.
Tags:
Thách thức Toán học - Số 1
21/12/2016 0 3.248
Thách thức toán học sẽ là chuyên mục định kỳ của tạp chí Pi. Mỗi số, Ban biên tập sẽ tuyển chọn từ các đề Đề xuất ra 10 bài toán, trong đó có 4 bài toán đầu (từ P1 đến P4) dành cho cấp THCS và 6 bài toán sau (từ P5 đến P10) dành cho cấp THPT.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên