Thách thức kỳ này tập 4 - số 10 năm 2020
07/10/2020 0 1.197
P441. (Mức B) Ngày sinh và tháng sinh của bạn Pi là các số có hai chữ số. Biết rằng ngày sinh của Pi là một số chẵn, và nếu cộng ngày sinh và tháng sinh của Pi thì ta được một số lập phương. Hỏi sinh nhật bạn Pi là ngày nào?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 4 - số 9 năm 2020
03/09/2020 0 1.383
P431. (Mức B) Nhân dịp khai giảng, bác trưởng ban phụ huynh lớp 7A trích ra một số tiền để mua 36 suất quà tặng cho các bạn trong lớp. Không may là trên đường về, bác đánh mất hóa đơn. Tuy nhiên bác vẫn nhớ rằng tổng số tiền phải chi là một số có sáu chữ
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 1 - số 4 năm 2017
19/08/2020 0 1.083
P42. Hỏi có thể chọn ra tối đa bao nhiêu số từ 2017 số nguyên dương đầu tiên, sao cho tổng lập phương của hai số bất kì trong các số được chọn ra là một số không chia hết cho 4?
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 4 - số 7-8 năm 2020
18/07/2020 0 1.576
P421. (Mức B) Bạn Pi có một túi đựng các viên bi đỏ và bi xanh. Biết rằng số bi đó có thể chia thành hai đống với số lượng bi bằng nhau sao cho: Số bi đỏ ở đống thứ nhất bằng 1/5 số bi xanh ở đống thứ hai. Số bi đỏ ở đống thứ hai bằng 1/8 số bi xanh ở
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 4 - số 6 năm 2020
27/06/2020 0 3.035
P411. (Mức B) Có bốn đội bóng tham gia giải bóng đá PI - Cup. Mỗi đội đá với tất cả các đội còn lại đúng một trận. Mỗi đội sẽ được 3 điểm cho một trận thắng; 1 điểm cho 1 trận hòa và 0 điểm cho một trận thua. Kết thúc giải đấu, số điểm của bốn đội lần.
Tags:
Thách thức kỳ này tập 4 - số 5 năm 2020
22/05/2020 0 2.369
P401.(Mức B)Hai bạn Nam và Bắc kể về quá trình từ nhà đến trường của mình như sau: ◦Nam đã đi trên một nửa quãng đường với tốc độ 4km/h, còn trong một nửa thời gian của chuyến đi đã đi với tốc độ 5km/h. Bắc đã đi trên một nửa quãng đường với tốc độ 5km/h
Tags:
Thách thức kỳ này tập 4 - số 4 năm 2020
28/04/2020 0 1.240
P391. (Mức B) Một khu tập thể có 5 nhà theo hàng ngang và được đánh số từ nhà số 1 đến nhà số 5. Một con chuột lẩn trốn trong một nhà nào đó của khu tập thể và chú mèo tìm cách bắt con chuột. Cứ mỗi buổi tối chú mèo đi vào một căn nhà, nếu con chuột..
Tags:
Thách thức kỳ này tập 4 - số 1-2 năm 2020
10/04/2020 0 1.728
(Mức B) Trên hành tinh Kỳ Ảo, mỗi bạn wico hoặc có sừng hoặc có cánh, hoặc có cả sừng lẫn cánh. Theo thống kê trong số các wico có sừng thì 25% là có cánh. Trong số các wico có cánh thì 10% là có sừng. Ngoài ra, người ta biết rằng tổng số wico trên hành..
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 4 - số 3 năm 2020
09/04/2020 0 2.397
(Mức B) Trong tủ lạnh có một số quả trứng. Người ta nhận thấy rằng, nếu bỏ đi một quả trứng thì số trứng còn lại trong tủ lạnh có thể chia đều vào trong hai, ba, bốn hoặc năm giỏ đựng trứng (số trứng trong các giỏ bằng nhau). Tuy nhiên để chia đều vào bảy
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 1 - số 3 năm 2017
30/03/2020 0 5.051
P33. Hỏi, trên mặt phẳng, có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác mà hai tam giác bất kì (trong số đó) đều có đúng một đỉnh chung và không có điểm nào là đỉnh chung của tất cả các tam giác được vẽ?
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên