Thách thức kỳ này tập 5 - số 10 tháng 10.2021
08/10/2021 0 1.480
P545. (Mức B) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi (T) là đường tròn đi qua các điểm A, B và tiếp xúc với BC. Trên cung lớn AB của (T) lấy điểm M. Gọi D là điểm đối xứng của B qua M. Đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD tại điểm thứ hai E
Tags:
Thách thức kỳ này tập 5 - số 9 tháng 9.2021
03/09/2021 0 3.028
P532. (Mức B) Trên một mảnh đất, bác Pi dành 800m2 để rào lại, làm một mảnh vườn có hình chữ nhật, sao cho phần mặt tiền của mảnh vườn đó, có độ dài là một số nguyên dương (tính theo đơn vị mét). Biết rằng, mức chi phí để làm mỗi mét hàng rào mặt tiền là
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 5 - số 7-8 tháng 8.2021
27/07/2021 0 4.326
P524. (Mức B) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), và có các góc B, C là góc nhọn. Trên cạnh BC, lấy điểm M sao cho: đường trung trực củaBM cắt cạnhAB, và gọi N là giao điểm; đường trung trực củaCM cắt cạnh AC, và gọi P là giao điểm....
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 5 - số 6 tháng 6.2021
04/06/2021 0 2.649
P511.(MứcB)Một quán giải khát có 6 bình đựng nước hoa quả, trong đó có 1 bình nước Mơ, các bình còn lại đựng nước Dâu và nước Sấu. Thể tích nước hoa quả trong các bình là 15ℓ, 16ℓ, 18ℓ, 19ℓ, 20ℓ, 31ℓ.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 5 - số 5 tháng 5.2021
10/05/2021 0 1.997
P501. (Mức B) Bạn Uyên đánh dấu 100 điểm nằm trên một đường tròn. Tại mỗi điểm, bạn Uyên ghi một số 2, hoặc một số 3. Biết rằng, số 2 được ghi tại 45 điểm, số 3 được ghi tại 55 điểm, và các số được ghi tại ba điểm liên tiếp bất kì không đồng thời bằng
Tags:
Thách thức kỳ này  tập 5 - số 4 tháng 4.2021
02/04/2021 0 2.043
P491. (Mức B) Một người nông dân nuôi một đàn gia súc 20 con để lấy sữa gồm có trâu, bò và dê. Biết rằng, mỗi ngày, một con trâu cho 5 lít sữa, một con bò cho 2 lít sữa và một con dê cho 0.25 lít sữa. Tổng sản lượng sữa mà người nông dân thu được
Tags:
Thách thức kỳ này tập 5 - số 3 năm 2021
24/02/2021 0 2.469
Hạn gửi lời giải cho các bài toán P481–P490: trước ngày 15/4/2021.
Tags:
Thách thức kỳ này tập 5 - số 1-2 năm 2021
06/01/2021 0 2.975
P471. (Mức B) Mỗi số nguyên từ 1 đến 100 được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Biết rằng số 1 và số 100 có màu đỏ, số 11 và số 20 có màu xanh. Chứng minh rằng có hai số được tô màu xanh mà tổng của chúng bằng tổng của hai số được tô màu đỏ nào đó.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 4 - số 12 năm 2020
23/11/2020 0 2.600
P461. (Mức B) Betty vẽ một số tia xuất phát từ cùng một điểm và cùng nằm trên một nửa mặt phẳng. Sau đó, bạn nhận thấy rằng trong số các góc được tạo ra, có hai góc có số đo bằng 110◦, hai góc có số đo bằng 75◦và hai góc có số đo bằng 40◦. Hỏi Betty đã
Tags:
Thách thức kỳ này tập 1 - số 5 năm 2017
04/11/2020 0 1.264
P52. Cho tam giác ABC với trực tâm H, có tính chất: HA + BC = HB + CA = HC + AB. Tính các góc của tam giác đã cho.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên