Thách thức kỳ này tập 7 - số 10 tháng 10.2023
01/10/2023 0 1.493
P743. (Mức B) Cho tam giác ABC không cân, có đường caoAH và phân giác trongAD. Tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó cắt đường thẳng BC tại M. Gọi E là hình chiếu vuông góc của B trên đường phân giác ngoài của gócA
Tags:
Thách thức kỳ này tập 7 - số 9 tháng 9.2023
28/08/2023 0 1.661
P731. (Mức B) Ghép 9 hình vuông thành một hình chữ nhật như ở hình dưới đây. Biết rằng, hình vuông màu đen có cạnh bằng 1. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 7-8 tháng 8.2023
10/08/2023 0 1.103
P721. (Mức B) Trên mỗi cạnh của hình vuông, bạn An viết một số nguyên dương. Sau đó, tại mỗi đỉnh của hình vuông đó, bạn An viết số là tích của hai số được
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 6 tháng 6.2023
03/06/2023 0 1.467
P711. (Mức B) Bác An có 6 tấm thẻ A, B, C, D, E, F. Bác ghi các số nguyên dương 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên mỗi tấm thẻ, sao cho mỗi thẻ được ghi một số và không có hai thẻ nào có số giống nhau...
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 5 tháng 5.2023
04/05/2023 0 1.390
P701. (Mức B) Một chiếc hộp đựng một số viên bi, gồm bi xanh và bi đỏ. Biết rằng, số bi đỏ ít hơn số bi xanh; tổng của số bi xanh và hai lần số bi đỏ lớn hơn 24;
Tags:
Thách thức kỳ này tập 7 - số 4 tháng 4.2023
28/03/2023 0 1.587
P699. (Mức A) Cho tam giác không cân ABC nội tiếp đường tròn (O) và có hai đường cao BE,CF cắt nhau tại H.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 3 tháng 3.2023
01/03/2023 0 1.464
P684. (Mức B) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho một đường “trái tim” như hình dưới đây. Biết rằng, điểm
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 7 - số 1-2 tháng 1.2023
30/12/2022 0 1.890
P671. (Mức B) Một hình chữ nhật được chia thành 9 hình chữ nhật con như hình vẽ. Số ghi ở giữa mỗi hình chữ nhật con
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 12 tháng 12.2022
25/11/2022 0 1.365
P661. (Mức B) Một xấp tiền giấy có 120 tờ tiền, gồm các tờ tiền với mệnh giá 10.000 đồng, 50.000 đồng, và 100.000 đồng.
Tags: Toán đố
Thách thức kỳ này tập 6 - số 11 tháng 11.2022
24/10/2022 0 1.415
P653. (Mức B) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là hình chiếu vuông góc của điểm B trên đường thẳng AC;
Tags: Toán đố
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên