Ứng dụng số phức trong hình học phẳng
05/04/2023 0 505
Khi bạn gặp khó khăn trong việc giải các bài hình học phẳng hoặc khi bạn cảm thấy lời giải hình học cổ điển trở nên quá phức tạp thì đó là lúc ta nên nghĩ đến các phương pháp hình học giải tích ..
Tags: Hình học
Đạo hàm (Phần III)
13/12/2022 0 503
3.Một số ứng dụng của đạo hàm Trong phần thứ ba này chúng ta sẽ thảo luận về một số ứng dụng của đạo hàm bậc nhất và bậc hai vào việc xấp xỉ hàm số, khảo sát hàm lồi và tính giới hạn thông qua quy tắc
Tags: Giải tích
Đạo hàm (Phần II)
19/10/2022 0 498
2. Khảo sát một hàm số bằng đạo hàm Hàm số là công cụ toán học để mô tả sự biến thiên của các đại lượng. Trong cuộc sống cũng như trong khoa học
Tags: Giải tích
Đạo hàm (Phần I)
05/07/2022 0 805
1. Bài toán tốc độ 1.1. Tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình là khái niệm đã được học ở cấp trung học cơ sở. Quy tắc xác định rất đơn giản
Tags: Giải tích
Làm quen với khái niệm đồ thị
31/05/2022 0 518
Lý thuyết đồ thị là một trong những chuyên ngành được nghiên cứu từ khá sớm và vẫn đang là một trong những lĩnh vực khá sôi động.
Tags: Đại số
Hàm số và ánh xạ
18/04/2022 0 17.613
Với câu hỏi “Hàm số là gì?” các học sinh phổ thông thường trả lời: “Hàm số có thể được cho bằng bảng biểu, đồ thị hoặc công thức”.
Tags: Đại số
Dãy số (phần III)
15/03/2022 0 569
Có lẽ với nhiều bạn đọc bài toán sau rất quen thuộc: Đầu năm học, mẹ định tặng cho ba anh em mười cuốn vở mới. Hỏi có bao nhiêu cách tặng, biết rằng hai cách tặng là khác nhau nếu
Tags: Giải tích
Dãy Số (Phần II)
30/06/2021 0 997
Giới hạn của dãy số Trong phần I, chúng ta đã làm quen với cấp số cộng, cấp số nhân và cũng đã làm quen với những ví dụ về giới hạn của dãy số. Nhắc lại rằng...
Tags:
Định lý Fermat nhỏ (Phần cuối)
01/02/2021 0 993
11. Căn nguyên thủy 11.1. Căn nguyên thủy là gì? Số nguyên g được gọi là căn nguyên thủy theo modulo nguyên tố p, nếu các số g,g2,...,gp−1 cho các số dư khác 0 và đôi một khác nhau trong phép chia cho p.
Tags:
Định lý Permat nhỏ (phần 3)
08/09/2020 0 1.282
Trong phần 1 và 2, chúng tôi đã trình bày một cách tiếp cận định lý Permat nhỏ, một cách chứng minh định lý đó và một cách chứng minh định lý Euler - một khái quát của nó. Trong phần này, chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về một cách tiếp cận khác, mà....
Tags: Số học
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên