Dãy Số (Phần II)
30/06/2021 0 394
Giới hạn của dãy số Trong phần I, chúng ta đã làm quen với cấp số cộng, cấp số nhân và cũng đã làm quen với những ví dụ về giới hạn của dãy số. Nhắc lại rằng...
Tags:
Định lý Fermat nhỏ (Phần cuối)
01/02/2021 0 516
11. Căn nguyên thủy 11.1. Căn nguyên thủy là gì? Số nguyên g được gọi là căn nguyên thủy theo modulo nguyên tố p, nếu các số g,g2,...,gp−1 cho các số dư khác 0 và đôi một khác nhau trong phép chia cho p.
Tags:
Định lý Permat nhỏ (phần 3)
08/09/2020 0 749
Trong phần 1 và 2, chúng tôi đã trình bày một cách tiếp cận định lý Permat nhỏ, một cách chứng minh định lý đó và một cách chứng minh định lý Euler - một khái quát của nó. Trong phần này, chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về một cách tiếp cận khác, mà....
Tags: Số học
Dãy Số (Phần I)
31/03/2020 0 2.180
Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mà người ta cần phải sử dụng các dãy số để miêu tả. Nhìn một dãy số, ta có thể nói gì về các con số trong dãy, đó là một câu hỏi cơ bản của Toán học liên quan tới dãy số. Tất nhiên, trước khi tìm cách trả lời câu hỏi...
Tags:
Định lý Fermat nhỏ (phần 2)
16/03/2020 0 1.020
Đê khái quát định lý Fermat nhỏ cho trường hợp số n, ta sẽ giữ lại trong bảng nhân chỉ những hàng và cột, mà ở đó không có số 0; nghĩa là, sẽ chỉ xét các số dư có thể trong phép chia cho n, mà mỗi số dư đó nguyên tố cùng nhau với n...
Định lý Fermat nhỏ (phần 1)
06/03/2020 0 4.900
Định lý được Pierre de Fermat (1601 - 1665), cố vấn Nghị viện Toulouse (Pháp), tìm ra vào năm 1640, và vì thế nó có tên gọi là định lý Fermat nhỏ. Định lý được phát biểu như sau
Tags:
Lời giải từ trên trời rơi xuống?
05/06/2018 0 1.065
Có lần, khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi tình cờ gặp bài toán sau (xem cuốn "Đề thi vô địch 19 nước. Tập 2), NXB Hải Phòng, bài 20.9):
Một bài toán về cấp số cộng
21/12/2016 0 3.223
Cái khó nhất của mỗi người khi đứng trước bài toán là tìm phương pháp gì để giải quyết? Không ai "mách" cho bạn là với bài đó, cần dùng phương pháp gì (trừ những bài tập "minh hoạ" cuối mỗi chương sách).
Tags:
Cái khó của người giải Toán
21/12/2016 0 2.072
Cái khó nhất của mỗi người khi đứng trước bài toán là tìm phương pháp gì để giải quyết? Không ai "mách" cho bạn là với bài đó, cần dùng phương pháp gì (trừ những bài tập "minh hoạ" cuối mỗi chương sách).
Tags:
Master Foundation for Sites
02/12/2016 0 2
Foundation media-query definitions in SCSS and render a separate css file,
Tags: Logic
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên