Đạo hàm (Phần III)
13/12/2022 0 147
3.Một số ứng dụng của đạo hàm Trong phần thứ ba này chúng ta sẽ thảo luận về một số ứng dụng của đạo hàm bậc nhất và bậc hai vào việc xấp xỉ hàm số, khảo sát hàm lồi và tính giới hạn thông qua quy tắc
Tags: Giải tích
Đạo hàm (Phần II)
19/10/2022 0 201
2. Khảo sát một hàm số bằng đạo hàm Hàm số là công cụ toán học để mô tả sự biến thiên của các đại lượng. Trong cuộc sống cũng như trong khoa học
Tags: Giải tích
Đạo hàm (Phần I)
05/07/2022 0 505
1. Bài toán tốc độ 1.1. Tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình là khái niệm đã được học ở cấp trung học cơ sở. Quy tắc xác định rất đơn giản
Tags: Giải tích
Làm quen với khái niệm đồ thị
31/05/2022 0 285
Lý thuyết đồ thị là một trong những chuyên ngành được nghiên cứu từ khá sớm và vẫn đang là một trong những lĩnh vực khá sôi động.
Tags: Đại số
Hàm số và ánh xạ
18/04/2022 0 17.439
Với câu hỏi “Hàm số là gì?” các học sinh phổ thông thường trả lời: “Hàm số có thể được cho bằng bảng biểu, đồ thị hoặc công thức”.
Tags: Đại số
Dãy số (phần III)
15/03/2022 0 414
Có lẽ với nhiều bạn đọc bài toán sau rất quen thuộc: Đầu năm học, mẹ định tặng cho ba anh em mười cuốn vở mới. Hỏi có bao nhiêu cách tặng, biết rằng hai cách tặng là khác nhau nếu
Tags: Giải tích
Dãy Số (Phần II)
30/06/2021 0 850
Giới hạn của dãy số Trong phần I, chúng ta đã làm quen với cấp số cộng, cấp số nhân và cũng đã làm quen với những ví dụ về giới hạn của dãy số. Nhắc lại rằng...
Tags:
Định lý Fermat nhỏ (Phần cuối)
01/02/2021 0 842
11. Căn nguyên thủy 11.1. Căn nguyên thủy là gì? Số nguyên g được gọi là căn nguyên thủy theo modulo nguyên tố p, nếu các số g,g2,...,gp−1 cho các số dư khác 0 và đôi một khác nhau trong phép chia cho p.
Tags:
Định lý Permat nhỏ (phần 3)
08/09/2020 0 1.131
Trong phần 1 và 2, chúng tôi đã trình bày một cách tiếp cận định lý Permat nhỏ, một cách chứng minh định lý đó và một cách chứng minh định lý Euler - một khái quát của nó. Trong phần này, chúng tôi sẽ trao đổi với các bạn về một cách tiếp cận khác, mà....
Tags: Số học
Dãy Số (Phần I)
31/03/2020 0 2.586
Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mà người ta cần phải sử dụng các dãy số để miêu tả. Nhìn một dãy số, ta có thể nói gì về các con số trong dãy, đó là một câu hỏi cơ bản của Toán học liên quan tới dãy số. Tất nhiên, trước khi tìm cách trả lời câu hỏi...
Tags:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên