Lời giải từ trên trời rơi xuống?
05/06/2018 0 259
Có lần, khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi tình cờ gặp bài toán sau (xem cuốn "Đề thi vô địch 19 nước. Tập 2), NXB Hải Phòng, bài 20.9):
Một bài toán về cấp số cộng
21/12/2016 0 2.627
Cái khó nhất của mỗi người khi đứng trước bài toán là tìm phương pháp gì để giải quyết? Không ai "mách" cho bạn là với bài đó, cần dùng phương pháp gì (trừ những bài tập "minh hoạ" cuối mỗi chương sách).
Tags:
Cái khó của người giải Toán
21/12/2016 0 1.435
Cái khó nhất của mỗi người khi đứng trước bài toán là tìm phương pháp gì để giải quyết? Không ai "mách" cho bạn là với bài đó, cần dùng phương pháp gì (trừ những bài tập "minh hoạ" cuối mỗi chương sách).
Tags:
Master Foundation for Sites
02/12/2016 0 2
Foundation media-query definitions in SCSS and render a separate css file,
Tags: Toán logic
Thành viên hiện tại : 4020 thành viên