Đấu trường Toán học
29/12/2016 0 1.660

Giới thiệu các cuộc thi Olympic trong nước và trên thế giới: hình thức thi, thể lệ, các đề thi và lời giải, cùng các bình luận phân tích để bạn đọc có thể vận dụng vào việc tổ chức các kỳ thi cũng như việc tổ chức các đề thi học sinh giỏi các cấp.

Tác giả: Trần Nam Dũng
Thành viên hiện tại : 4020 thành viên