Chương trình Đồng hành cùng Pi đóng góp cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19
10/06/2021 0 17.357
Nhờ vào sự yêu mến của bạn đọc với Pi và tinh thần chống “giặc” Covid mà chỉ hơn 2 ngày sau Thông báo kêu gọi bạn đọc đồng hành cùng Pi đóng góp cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19, Doanh số Mười triệu Pi đồng (31,4 triệu đồng) đã hoàn thành mục tiêu đề ra.
Pi đã chuyển số tiền bán Pi trong Chương trình Đồng hành cùng Pi đóng góp cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 tới Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Tài chính. 
 
Chỉ là một phần nhỏ chung tay với cả nước chống dịch, mong sớm đẩy lùi được Covid.
 
Một lần nữa, Pi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đọc, các nhà tài trợ LienViet Postbank, Titan Education, DTS Communication, Minh Việt Academy và nhiều tập thể cá nhân khác đã yêu mến, ủng hộ và đồng hành cùng Pi.
 
Link Danh sách bạn đọc đồng hành cùng Pi đóng góp Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r-yOVw8NvgrXVOdri165mEQ6Od7aSe1l/edit#gid=1686236596

 

Ủy nhiệm chi Pi chuyển tiền đóng góp Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19:

Tác giả:
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên