Cái khó của người giải Toán
21/12/2016 0 1.972

Những cuốn sách bài tập (với đề ra, lời giải hoản chỉnh) nhiều khi không cho ta biết làm thế nào mà tác giả tìm ra cách giải đó. Dù đã hiểu lời giải, thậm chí đã nhớ lời giải, vẫn chưa thể nói là đã hiểu bài toán nếu chưa trả lời được câu hỏi trên. Và nếu gặp lại bài toán đó, nhưng với cách phát biểu khác, bạn có thể vẫn tưởng như gặp nó lần đầu.

Nhiều giáo viên, sau khi giảng cho học sinh lời giải, lại rất lúng túng trước câu hỏi:"Thưa thầy, tại sao người ta nghĩ ra cách đặt x=???, xét hàm số f(x)=???..."

Trước đây, cái khó của học sinh và giáo viên là tìm ra bài toán hay. Ngày nay thì ngược lại, trên "mạng" đầy bài hay, và không biết học khi nào cho đủ. Chỉ còn cách phải "học một biết mười", phải tìm ra bản chất, cái cốt lõi trong mỗi bài toán. Tức là phải hiểu cho được tại sao lại giải như thế.

Chuyên mục "Cùng bạn giải Toán" sẽ cố gắng, cùng với bạn, tìm ra cách tiếp cận lời giải. Các bạn có thể không gặp bài toán mới, nhưng có thể hiểu rõ cách tiếp cận, hoặc một cách tiếp cận khác với cách của bạn.

Ngay từ bây giờ, các bạn có thể gửi cho Pi bài viết vào chuyên mục này, theo định hướng như trên. Tức là phân tích cách giải, chứ không đơn thuần là một lời giải đẹp đẽ.

Các bạn cũng có thể "đặt hàng" cho Pi: đưa ra một bài toán, kèm theo lời giải, và đề nghị phân tích làm rõ: tại sao lại có thể nghĩ ra cách giải đó?

Xin có lời cảm ơn trước những bạn bè thường xuyên của chuyên mục này.

Tác giả:
Mới Nhất
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên