Cách phân bố thời gian của Usain Bolt và sức mạnh của Giải tích
16/03/2020 0 2.075

Pi12.2019_ruot_in-02Pi12.2019_ruot_in-03Pi12.2019_ruot_in-04Pi12.2019_ruot_in-05Pi12.2019_ruot_in-06

Tác giả: S.Strogatz (dịch: Phùng Hồ Hải)
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên