Biểu diễn Zeckendorf và trò chơi Fibonacci Nim
11/01/2018 1 3.309

Đường vào Toán học-1Đường vào Toán học-2Đường vào Toán học-3Đường vào Toán học-4Đường vào Toán học-5 

Tác giả: Nguyễn Châu Anh
Bình luận mới nhất (1) bình luận:
  • Yến Nguyễn : good - 21/05/2018
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên