Bài toán Fermat và bài toán Steiner từ góc nhìn thực tiễn và lịch sử
13/03/2023 0 705

1213141516171819

Tác giả: Lê Văn Bình, Tạ Duy Phượng, Trần Lê Thủy, Trần Đình Xuyền
Thẻ: Hình học
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên