Bài toán cây kim của Buffon và một số ứng dụng
07/12/2022 0 770

1234567

Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ
Thẻ: Xác suất
Thành viên hiện tại : 1200 thành viên