Bạn đọc có thể đặt mua dài hạn Tạp chí Pi:

1- Tại tất cả các bưu cục trên cả nước, mã Tạp chí Pi: C057 

2- Trực tiếp với Tòa soạn: Bạn đọc gửi những thông tin sau:

+ Họ và tên, điện thoại, email người đặt

+ Địa chỉ nhận Tạp chí

+ Kỳ hạn đặt báo: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng...

+ Số lượng mỗi kỳ (giá bán: 25.000đ/cuốn)

+ Thanh toán vào tài khoản: 

Tên Tài khoản: Tạp chí Pi

Số TK: 0851000012293

Tại: Vietcombank Chi nhánh Hà Thành

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đặt báo_Số điện thoại_Từ số đến số_Số lượng cuốn trên kỳ.

VD: Nguyễn Văn An có số điện thoại 0912345678 đặt mua 6 tháng tạp chí Pi từ số 1 đến số 6, mỗi kỳ 1 cuốn, thì ghi nội dung chuyển khoản như sau:

Nguyen Van An_0912345678_tu so 1 den so 6_1cuon-ky

Các thông tin trên xin gửi về:

+ Email: info@pi.edu.vn

+ Hoặc trực tiếp tại VP Tòa soạn: P705 - B8, tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Đặt tạp chi in: tại đây

 

 

Thành viên hiện tại : 814 thành viên