Bạn đọc có thể đặt mua dài hạn Tạp chí Pi:

1- Tại tất cả các bưu cục trên cả nước, mã Tạp chí Pi: C057 

2- Trực tiếp với Tòa soạn: Bạn đọc gửi những thông tin sau:

+ Họ và tên, điện thoại, email người đặt

+ Địa chỉ nhận Tạp chí

+ Kỳ hạn đặt báo: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng...

+ Số lượng mỗi kỳ (giá bán: 25.000đ/cuốn)

+ Thanh toán vào tài khoản: 

Tên Tài khoản: Tạp chí Pi

Số TK: 0851000012293

Tại: Vietcombank Chi nhánh Dịch vụ Khách hàng đặc biệt

(trong nội dung chuyển tiền ghi rõ họ tên người chuyển, đặt mua tạp chí Pi)

Các thông tin trên xin gửi về:

+ Email: info@pi.edu.vn

+ Hoặc trực tiếp tại VP Tòa soạn: P705 - B8, tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Đặt tạp chi in: tại đây

 

 

Thành viên hiện tại : 689 thành viên