153777194614.jpg
24/09/2018 0 85
Hẳn nhiều bạn đọc, từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, đã quen biết vơi Định lý Erdos - Ginzburg - Ziv. ĐỊnh lý được phát biếu như sau:
1537773150351.jpg
24/09/2018 0
Nếu là người vừa yêu Toán học, vừa yêu Văn học, bạn hãy viết lại bằng ngôn ngữ văn học Câu chuyện tình yêu, được kể bằng ngôn ngữ toán học trong bức tranh dưới đây nhé.
Thành viên hiện tại : 1163 thành viên