Tủ sách của bạn
29/12/2016 0 1.831

Giới thiệu sách toán và khoa học xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Giải thích thuật ngữ mới, xây dụng hệ thống thuật ngữ chuẩn trong tiếng Việt.

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Mới Nhất
Thành viên hiện tại : 739 thành viên