Các số đồng dư: Từ phương trình nghiệm nguyên đến đường cong elliptic (tiếp theo và hết)
05/06/2018 0 249
Phương trình nghiệm nguyên và đường cong đại số Xét đường tròn với phương trình
Toán học cao cấp
30/11/2016 4 3.595
Toán học cao cấp bị mang tiếng là trừu tượng, ít hoặc không thấy liên quan đến cuộc sống, thậm chí khó thấy cả sự liên hệ với toán được học ở trường phổ thông.
Thành viên hiện tại : 1127 thành viên