Đôi lời cùng bạn đọc
17/04/2017 0 510
Thư gửi bạn đọc
Tags:
Bạn đọc và Pi
21/12/2016 2 1.038
Tất nhiên là để đăng thư bạn đọc, và phản hồi của Pi. Nhưng Pi là nhà Toán học, nên thư từ với Pi cũng chỉ dành để nói về Toán học.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1006 thành viên