Số hoàn hảo dự đoán, sai lầm và kỷ lục
09/02/2018 0 113
Ngày 4 tháng 1 năm 2018, cộng đồng toán học thế giới nhận tin vui: tìm ra số hoàn hảo thứ 50.
Toán pháp đại thành cuốn sách Toán Việt Nam đầu tiên (tiếp theo)
11/01/2018 0 106
Bài 3.3.1 Sĩ nhận tọa tịch sư kiếm pháp (Tính số học trò ngồi trên chiếu, trang 30b) Nay có một số học trò đến trường, ngồi trên các chiếu, nếu mỗi chiếu ngồi 5 người, thì thiếu 4 người, nếu 4 người ngồi 1 chiếu thì thừa 3 người. Hỏi có bao nhiêu học trò,
Toán pháp đại thành cuốn sách toán việt nam đầu tiên
13/12/2017 0 129
1. Nhập đề Ngoài một số bài nghiên cứu (tiếng Anh) của A. Volkov về Lương Thế Vinh và Toán pháp đại thành (xem (4), (5), hiện chưa có một bài tiếng Việt nào giới thiệu nội dung Toán Pháp đại thành.
Tags:
Voevodsky
07/11/2017 1 146
Cái chết đột ngột của Vladimir Voevodsky ở tuổi 51, vào ngày 30/9 vừa qua, đã làm cho cả cộng đồng toán học ngỡ ngàng và và để lại sự nuối tiếc khôn nguôi cho những người biết ông. Trong thời gian ba năm làm việc ở Viện Nghiên cứu cao cấp ở Princeton
CÁC SỐ LŨY THỪA LIÊN TIẾP
12/10/2017 0 250
Năm 1844 Tạp chí toán học nổi tiếng Journal f ¨ ur die reine und angewandte Mathematik (Tạp chí Toán học thuần tuý và ứng dụng) đăng một “công trình” đặc biệt: 7 dòng trích từ một bức thư của E. Catalan gửi ông Tổng biên tập: “Xin ông làm ơn công bố
CARDANO VÀ ARS MAGNA
21/06/2017 0 448
Phương trình bậc 3 và cuộc thách đố chấn động giới toán học
Tags: Toán học
Đời sống Toán học ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (tiếp theo và hết)
10/05/2017 0 339
Đây là bản dịch bài báo cáo của Grothendieck về chuyến đi thăm Việt Nam tháng 11/1967 được viết theo lời mời của Khoa Toán, Đại học Khoa học Paris: "La Vie Mathematique en République Démocratique du Vietnam..."
Tags: Toán học
Đời sống toán học ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
17/04/2017 0 430
Đây là bản dịch bài báo cáo của Grothendieck về chuyến đi thăm Việt Nam tháng 11/1967 được viết theo lời mời của Khoa Toán, Đại học Khoa học Paris: "La Vie Mathematique en République Démocratique du Vietnam..."
Tags:
Lê Văn Thiêm con người và sự nghiệp
15/03/2017 0 363
Sự phát triển của Toán học Việt Nam, và của khoa học cơ bản Việt Nam nói chung từ sau Cách mạng Tháng Tám mang đậm dấu ấn của Giáo sư Lê Văn Thiêm. Ông thuộc vào số những con người không lặp lại của Lịch sử.
Tags:
Những phụ nữ kiệt xuất của Toán học
01/03/2017 0 448
Hypatia thành Alexandria được coi là người phụ nữ đầu tiên có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Toán học.
Tags:
Thành viên hiện tại : 1031 thành viên