Biểu diễn Zeckendorf và trò chơi Fibonacci Nim
11/01/2018 0 93

Đường vào Toán học-1Đường vào Toán học-2Đường vào Toán học-3Đường vào Toán học-4Đường vào Toán học-5 

Tác giả: Nguyễn Châu Anh
Thành viên hiện tại : 1006 thành viên